Oh neen, liever niet! Maar als het toch het (on)geval is, volg dan onderstaande procedure.

1. Tijdstip van het ongeval?

Het ongeval is gebeurd op een van volgende momenten:

  • Tijdens een training of wedstrijd
  • Op weg van en naar een training of wedstrijd

 

2. Wat te doen?

Wanneer het ongeval gebeurd is, dien je zo snel mogelijk het aangifteformulier (zie onderaan) in te vullen. 

Belangrijk om te weten bij het invullen van het aangifteformulier:

  • Pagina 1,2 en 3 dienen ingevuld te worden door het slachtoffer (of een verantwoordelijke)
  • Pagina 4 dient ingevuld te worden door de dokter

Eens ingevuld, bezorg je het formulier aan onze secretaris, dat kan via Twizzit naar e5 Sgolba Secretaris of via email naar secretaris@sgolba.be. Bert geeft dit op zijn beurt door aan de verzekeraar. Dit gebeurt elektronisch om een vlotte verwerking te garanderen.

Na verwerking van de aangifte, ontvangt het slachtoffer een bericht van de verzekeraar. In dat bericht krijgt het slachtoffer een dossiernummer en een uitleg over het verdere verloop van het dossier. Vanaf dan loopt alle communicatie rechtstreeks tussen U en de verzekeraar. De club kan niet helpen met het opsturen van rekeningen, onkosten, ...

 

3. Welke rekeningen dien je bij te houden?

  • Dokter(s) en kinesist(en): De afrekeningen van het ziekenfonds. Dergelijke afrekeningen dien je aan het ziekenfonds te vragen wanneer je de doktersbriefjes indient. Vergeet daarbij zeker niet te vermelden dat het om een sportongeval gaat.
  • Apotheek: Voor je afrekent bij de apotheek vermeld je best dat het voor een sportongeval is waarvoor je verzekerd bent. De apotheek zal je dan een extra attest meegeven. Bewaar zowel het attest als de rekening van de apotheek. 
  • Ziekenhuis: Hou ook de ziekenhuisfacturen goed bij. Belangrijk: De verzekeraar komt niet tussen voor de opleg voor een eenpersoonskamer.

 

4. Genezen? 

Wanneer de dokter je genezen verklaart, stuur je die “genezenverklaring” naar de verzekeraar. Vermeld daarbij zeker je dossiernummer en voeg alle originele rekeningen bij (zie punt4). Hou een kopie van de rekeningen zelf bij. De verzekeraar stort je daarna de verzekeringsbijdrage.

Let wel: Stuur de “genezenverklaring” pas op wanneer je echt genezen bent. En nog belangrijk om weten: zonder “genezenverklaring” mag je niet opnieuw trainen of spelen. 

 

DOWNLOAD hier het aangifteformulier

Trooper

Sponsors
Kalender

© website powered by Twizzit.com