De vertrouwenspersoon is een een onafhankelijk  laagdrempelig aanspreekpunt voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ook voor meldingen en klachten rond racisme en discriminatie kan je bij de vertrouwenspersoon terecht.

In onze  club is Nancy de vertrouwenspersoon voor iedereen die vragen of klachten heeft. Nancy zal naar je verhaal luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren. We verwachten dat ouders, net als de trainers en de bestuursleden van de club een voorbeeldrol opnemen en de kinderen op een positieve wijze ondersteunen en negatief gedrag achterwege laten.

 

Je kan Nancy bereiken via onderstaand formulier.