You are here
Home >

Basketbalclub Sgolba Aalter wil:

 • de klemtoon leggen op jeugdopleiding en haar jeugdspelers naast sportieve ontspanning belangrijke waarden laten ontdekken zoals teamspirit, samenwerken, respect voor, verdraagzaamheid, discipline en doorzetting
 • seniorenploegen met een gezonde sportieve ambitie, die de naam en de faam van onze basketbalclub binnen en buiten de provinciegrenzen uitdragen
 • eigen jeugdspelers laten doorstromen naar de seniorenploegen
 • in haar werking de binding met Aalter behouden en de betrokkenheid ervan aanmoedigen
 • de basketbalsport in het algemeen promoten
 • een financieel gezonde club zijn
 • de basketsport promoten en openstellen voor alle kinderen en jongeren uit Aalter en omstreken.
 • Basket aanbieden als een zinvolle en sportieve vrijetijdsbesteding waarbij elke speler de kans krijgt zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen.
 • De nadruk leggen op recreatief basket in de jongste leeftijdscategoriën (eerste tot zesde leerjaar) en dit geleidelijk laten evolueren naar competitief basket voor de oudere leeftijdsgroepen (eerste, tweede en derde graad).
 • Streven naar een degelijke jeugdopleiding door het aanleren van technisch hoogstaand basket en het aanbieden van basketactiviteiten zoals tornooien, stages… enz.
 • De jeugdspelers de basketbalsport laten beoefenen onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde coaches/trainers.
 • De jeugdspelers, naast de sportieve ontspanning, eveneens belangrijke waarden laten ontdekken en ontwikkelen zoals teamspirit, samenwerken, respect voor, verdraagzaamheid, discipline en doorzetting.
 • Streven naar resultaten met jeugdploegen zonder de basisprincipes en regels van jeugdbasket te verwaarlozen of te negeren. Kampioen spelen is bij de jeugdploegen geen prioriteit
 • Talentvolle jeugdspelers die ambitie hebben passend begeleiden, opleiden en voorbereiden zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige basketspelers en een carrière kunnen uitbouwen in de basketsport.
 • Eigen talentvolle jeugdspelers laten doorstromen naar de seniorenploegen binnen Sgolba Aalter.
 • Naar buiten komen als een basketbalclub met een professionele jeugdwerking.
 • Zorgen voor een open communicatie naar de coaches/trainers, ploegafgevaardigden, jeugdspelers en ouders toe.
Top
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial