Vooruitblik op seizoen ‘21-‘22: Sgolba Aalter gaat vol voor de eigen jeugd!

Beste spelers,
Beste ouders, supporters en sympathisanten,

Eerst en vooral wenst het voltallige bestuur van Sgolba Aalter jullie een gezond en sportief jaar, waarbij we elkaar hopelijk snel terugzien op en rond het basketbalveld!

De omstandigheden waarin we ons allemaal bevinden doet ons dit jaar met nog meer goesting dan anders uitkijken naar een nieuw, normaal seizoen. Het bestuur maakte van de verplichte rust van de afgelopen maanden gebruik om de werking van onze mooie club eens grondig te evalueren en de visie en waarden van de club nog eens uit te tekenen.

Unaniem kwam daaruit naar voren dat het inzetten op en het uitbouwen van de jeugdwerking nog steeds de eerste prioriteit van Sgolba Aalter moet blijven. Vanuit dit vertrekpunt werden al meteen twee belangrijke beslissingen genomen.

Ten eerste werd eensgezind beslist dat de “coronarekening” in geen geval betaald mag worden door onze eigen jeugdspelers. Dat betekent concreet dat de lidgelden volgend seizoen niet zullen stijgen. Integendeel, de club verbindt er zich toe om voor elke huidige speler een financiële inspanning te doen op het lidgeld van volgend seizoen. Op die manier willen we jullie bedanken voor jullie (vaak al jarenlange) vertrouwen in onze club.

Ten tweede werd beslist om de A-ploeg volgend seizoen niet meer in te schrijven in 1ste landelijke. In plaats daarvan schuift het bestuur de huidige B-ploeg naar voren als nieuwe A-ploeg, zodat bij de eerste ploeg nóg meer dan al het geval was kan ingezet worden op spelers vanuit de eigen jeugdopleiding.

Het komende seizoen willen we daarbij competitief meestrijden voor de play-off plaatsen in 1ste provinciale. Op langere termijn streven we ernaar op een niveau te basketten dat een vlotte doorstroming van onze talentvolle Aalterse jeugdspelers blijvend mogelijk maakt.

In tegenstelling tot de eerste beslissing was deze tweede uiteraard geen eenvoudige. We zijn er echter als bestuur absoluut van overtuigd dat dit naar de toekomst toe de juiste keuze zal blijken. De concrete verdere invulling van deze beslissingen communiceren we op een later tijdstip.

Wij hopen nu al dat jullie er allemaal bij zullen zijn wanneer we volgend seizoen met ons nieuw elan van start gaan. Wij kijken er alvast enorm naar uit!

Namens het voltallige bestuur,
Beste groeten,

Raymond Van Pestel

Voorzitter